Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

MONITOIMI TJA Oy

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Yhtiön nimi: MONITOIMI TJA Oy

Y-tunnus: 2875238-6

osoite: Korpimäentie 30

kotipaikka: 40270, Jyväskylä

puhelin. 0445271086

sähköposti: monitoimitja@monitoimitja.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Rekisterivastaava: Teppo Ahonen

osoite: Korpimäentie 30, 40270 Jyväskylä

puhelin. 0445271086

sähköposti: ahonen55@gmail.com

 

Henkilörekisterin nimi

MONITOIMI TJA Oy:n tietosuojaseloste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia MONITOIMI TJA Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin.

 • Tilausten käsittely ja toimitus
 • Laskutus ja maksuliikenne
 • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
 • Markkinointi

 

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä MONITOIMI TJA Oy:lle  antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja.

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi ja y-tunnus
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Posti,- laskutus,- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu ja käyttöasetukset
 • Tuote, ja palvelutilausten tiedot
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais,- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

– Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä

– Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

– Muista yleisistä verkkosivustoilta.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja MONITOIMI TJA Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittäville tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä,- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnöön.

 

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä henkilöillä MONITOIMI TJA Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL- suojatun yhteyden ylitse

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä MONITOIMI TJA Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä saa ilmaista muille kun työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja

henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi

rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät

yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle

maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen

tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava

virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi

rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa

määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa

yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.