Palokka sadevesi ja salaojatyö

Teimme Jyväskylän Palokassa omakotitalon sadevesi ja salaojatyön urakka periaatteella.

Asiakkaan kommentti työstä:

”Työn laatu ja palveluasenne erinomaista. Asiakas pidettiin jatkuvasti tilanteen tasalla työn edetessä. Työ valmistui sovitun aikataulun mukaisesti ja eteni sujuvasti. Ilmenneisiin yllätyksiin reagoitiin asiantuntevasti. Suosittelen!”

 


Korjauksessa tehtiin mm.

  • Sadevedet
  • Salaojat
  • Sokkelilevyt
  • Routaeristeet
  • Tarkastuskaivot
  • Pihakaivot
Salaojat asennettuna. Kaivannon pohjalle asennetaan suodatinkangas erottamaan sepeli perusmaasta, sepeli putken ympärillä päästään mahdollisen veden läpi salaojaputkeen ja näin ollen kuivattaa maaperää.
Sokkelilevy asennettuna. Sokkelilevyn tarkoitus on poistaa kosteutta perustuksista. Lämpimästä sokkelista vesihöyry kondensoituu sokkelilevyn pintaan ja valuu salaojiin. Sokkelilevy muodostaa kapillaarikatkon ja veden valutuskerroksen. Lisäksi se estää ympäröivässä maassa olevan veden kosketuksen perusmuuriin. Kuivatettavan rakenteen patolevyä vasten olevan pinnan tulee läpäistä vesihöyryä.
Anturan viiste valettu kuivabetonilla. Antura viisteen tehtävänä on ohjata vesi pois anturan päältä.
Vanha salaoja osittain tukossa.
Routaeristelevyt asennettu. Routaeristyksen tehtävänä on estää jäätymisen eteneminen perustusrakenteen anturoiden alle. Erityisesti matalaperustusta käytettäessä tulee huolehtia riittävästä routasuojauksesta, jonka avulla estetään myös salaojituksen ja sadevesiputkien jäätyminen.
Sokkelin varren sepeli. Laudalla rajattu kotelo.