Purkutyö

HEI TÄÄLTÄ LÖYTYY TEHDYT PURKU TYÖMME!


Onko teillä kiinteistö joka on purkukuntoinen tai asuinkelvoton. Me tarjoamme purkutyöt ympäristöä ajatellen.

Katsotaan yhdessä ratkaisu ongelmaan, muista että konsultointi käynti on ilmainen.

Tarjoamme seuraavia palveluita kokonaisurakkana ja tuntityönä:

 • Kiinteistöjen ja rakennelmien purkaminen konetyönä
 • Henkilötyö purkaminen
 • Pienien rakennelmien purkaminen
 • Purkutavara myynti
 • Purkutavaran kunnostaminen

Miksi valita meidät?

Hyödynnämme purkujätteen mahdollisimman paljon uusiokäyttöön joten säästämme luontoa.

Kunnostamme myös purkutavaraa uusiokäyttöön.

Teemme myös vanhoista hirsirungoista uusia rakennelmia.


Mitä purkutavaraa voi hyödyntää?

Mikäli rakennusmateriaaleissa ei ole minkäänlaista terveydelle haitallista ainetta, voi purkutavaraa hyödyntää uusiokäyttöön.

Selvitä aina ammattilaisen avulla onko materiaaleissa haitallisia aineita, ennen kuin annat tai myyt tavaran uusiokäyttöön.

Kysyttyjä materiaaleja

 • Hirsirungot
 • Ikkunat
 • Ovet
 • Kattopellit
 • Tulitiilet
 • Antura lohkokivet
 • Valurauta tulisijat
 • Vanhat esineet
 • Kattotuolit

Selvitetään yhdessä tilanne, soita 0445271086.

Ota meihin yhteyttä tästä.


MONITOIMI TJA Oy  opas kiinteistön purkutyölle.

Kiinteistöjen purkaminen on iso ja mittava operaatio, tähän suoritukseen ryhtyvän on valmistauduttava hyvin. Tämän ohjeen tarkoituksena on tutustuttaa kiinteistöjen purkamisessa huomioitaviin asioihin. Opas käy kaikille alasta kiinnostuneille. Kiinteistöjen purkaminen ei ole kustannustehokkaasti kuten elokuvissa. Hommataan nosturi, johon kiinnitetään iso metalli pallo jolla talo lyödään matalaksi. Toki tämäkin keino on mahdollista mutta ei kustannuksiltaan edullisinta. Purkutyö sisältää monta alustavaa toimenpidettä, joilla voidaan säästää rahaa, minimoida ongelmia ja suorittaa työ turvallisesti.

Isoa kiinteistöä purettaessa syntyy useita kymmeniä tonneja purkujätettä, on otettava huomioon että osa syntyvästä purkujätettä on lajiteltuna käyttökelpoista, murskattuna tai raaka-aineena energiantuotannossa. Nykypäivänä kaikki purkutyö suoritetaan lajittelevana purkutyönä, jolloin materiaalit lajitellaan, silloin materiaalin jatkohyödyntäminen olisi mahdollisimman tehokasta.

Purkutöihin ryhtyvän on selvitettävä:

Rakennusmateriaalien kierrätysmahdollisuudet sekä jätteiden käsittely

Rakenteiden tukeminen ja turvallisuus

Kiinteistön materiaalit, koko, rakenteet ja haitalliset aineet

Purkulupa aina ennen aloittamista (rakennusvalvonta)

Purkulupa haettava aina ennen toimenpiteitä

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty, että ”rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai semmoisella alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään”. Asemakaava-alueella purkulupa tarvitaan aina. Laki myös määrittää, ettei purkulupaa vaadita, jos voimassa oleva rakennuslupa, katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Mikäli purkulupaa ei alueella vaadittaisi, täytyy purkutyöstä ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaan 30 päivää ennen rakennuksen purkamista. Selvitä tilanne kuntakohtaisista menettelyistä ennen purkamisen aloittamista. Mikäli valitset meidän purkutyön tekijäksi, hoidamme purkulupaan liittyvät toimenpiteet puolestasi.

Rakennusjätteet ovat suuri osa purkukustannuksia

Purkulupahakemuksen liitteeksi tulee laittaa rakennusjäteselvitys, johon merkataan syntyvän jätteen määrä lajeittain. Lisäksi siinä selvitetään rakennuksen vaaralliset jätteet ja maaperän tila, mikäli on olemassa merkkejä siitä, että maa voi olla pilaantunut.

Jätelain mukaan purkutyössä on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä siihen, että jätettä syntyy vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lajitellut jäte lajikkeet on toimitettava asianmukaisiin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin. Hoidamme purkutyön aina lajittelevana purkuna. Lisäksi saat meiltä jäteraportin ja varmistamme, että kaikki lajikkeet on käsitelty oikealla tavalla.

Lajittelevassa purkutyössä materiaalit käsitellään erikseen. Hyödynnettävät jätelajit on pidettävä muista erillään ja lajiteltava ryhmiin:

1.) betoni-, tiili-, ja kipsijätteet

2.) kyllästämättömät puujätteet

3.) metallijätteet

4.) maa-aines- ja kiviainesjätteet.

Nämä jätteet on pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu lisäkustannuksia. Jätteet kuljetamme lähimmälle vastaanottoasemalle.