Salaojien tarkistus ja huolto

Salaojien tarkistus ja huolto

Salaojajärjestelmän toiminta perustuu siihen että se kuivattaa rakennuspohjaa ja rakennuksen perustuksia sekä estää kosteuden ja veden pääsyn rakenteisiin. Salaojien kunto on syytä tarkistaa 2 vuoden välein, ja salaojat kannattaa huoltaa 5-10 vuoden välein.

Mikäli salaojat eivät toimi kunnolla niin kosteus ja vesi pääsee tunkeutumaan rakenteisiin. Kosteus voi näkyä sokkelin rappauksen irtoilemisena. Myös kosteus voi näkyä läikkinä lattiapinnoissa tai joissakin tapauksissa selvänä vuotona kellaritilassa. Myös haju ja tunkkainen ilma voi olla merkkinä rakenteiden kosteuksista, vaikka kosteus ei sisätiloissa ja rakenteissa aiheuta näkyviä vaurioita.

Salaojien tarkastuskaivot on sijoitettu yleensä talon nurkkien kohdalle. Joissakin tapauksissa kaivot on jätetty maan pinnan alapuolelle. Tässä tapauksessa ne kannattaa kaivaa esiin ja jatkaa, niin että kaivo on helposti löydettävissä ja tarkastettavissa seuraavilla kerroilla.

kuvassa salaojien tarkastuskaivo

 

Salaojakaivojen tarkastaminen

Hyvä ajankohta salaojakaivojen tarkastamiseen on keväällä tai syksyllä, kun maa on kosteaa, märkää ja pohjavesien pinta on korkealla. Silloin salaojien virtaukset ja toiminnan voi nähdä tarkastuskaivoista.

Veden pinta kaivoissa ei saisi olla putkireikien yläpuolella. Mikäli näin on niin salaojaputkistossa on todennäköisesti tukos. Tukosta voi yrittää poistaa itse puutarhaletkulla työntämällä sitä putkistoon. Mikäli aiot laskea vettä putkistoon niin käytä erikoissuulaketta. Näitä suulakkeita ja letkuja myyvät suurimmat tavaratalot. Varmin tapa on kutsua paikalle ammattimainen yritys, jolla on kuvaus kalusto ja tarvittava kalusto putkiston huuhteluun. Samalla voivat tehdä salaojaverkoston huollon ja huuhtelun.

Mikäli salaojaverkostoon on liitetty pumppu, salaojaputkiston ja pumpun toimivuutta kannattaa seurata useammin ja niihin on syytä asentaa ylärajahälytys, joka ilmoittaa pinnan noususta ja pumpun rikkoutumisesta.

 

Salaojakaivojen puhdistaminen

Salaojakaivoihin voi kertyä ajansaatossa roskia, maa-ainesta ja lietettä, jotka huonontavat salaojaputkiston toimintaa ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa tukoksia. Purkuputken pää kannattaa myös tarkistaa ja asentaa pieneläinverkko putkiston päähän mikäli sellaista ei ole.

Kaivot voidaan puhdistaa itse käsin tai pienellä lapiolla.

 

Ongelmia toimivuudessa

Mikäli verkostossa on ongelma kannattaa ensimmäisenä tehtävänä video kuvata järjestelmä.

Salaojaputkiston korjaukseen on mahdollisuuksien mukaan ryhdyttävä heti, jos rakennuspohjan kuivatuksessa on havaittu puutteita jota ei huolloilla saada kunnostettua. Puutteellinen toiminta voi aiheuttaa rakenteiden kosteusvaurioitumisen. Mikäli kosteusvaurioita havaitaan, korjaukseen on ryhdyttävä heti.

 

Tyypillisiä perustusten ja salaojituksen ongelmia: 

  1. Katto vedet ja sadevedet on ohjattu salaojien tarkastuskaivoihin
  2. Perustusten vierus- ja alustäyttöjen maa-ainekset on liian hienojakoista
  3. Salaojat ovat anturoihin nähden liian korkealle asennettu
  4. Salaojia ei ole tarkistettu tai huollettu
  5. Salaoja järjestelmästä puuttuu tarkastuskaivot.
  6. Perustusten routaeristeet ovat puutteelliset
  7. Kellarillisten perustuksien seinien veden eristys on puutteellinen tai ei toimi.
  8. Tuulettuvan alapohja (rossipohja) ei toimi
  9. Tuulettuvan alapohjan (rossipohja) on kostea.
  10. Tuulettuvan alapohjan tarkistus on laiminlyöty.

 

Me teemme salaojien ja sadevesien korjausremontteja, tarkastuksia, kuvauksia, pieniä huuhteluita ja kaivojen puhdistuksia. Mikäli kiinteistösi vedet askarruttaa mieltäsi niin pyydä meidät paikalle, niin teemme ilmaisen arvion salaojien ja sadevesien toimivuudesta, ja annamme vinkkejä tarkastuksia suorittaville.

 

Täältä löydät lisää tietoa!

Sadevesi ja salaojatyöt

Putkistokuvaukset

Ota yhteyttä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.